Aktualności

Szanowni Rodzice!

Zgodnie z wcześniejszymi założeniami
od dnia 5.10.2020 r. wznawiamy nauczanie stacjonarne
dla dzieci z Przedszkola nr 5.
Zapraszamy do tymczasowej lokalizaji na ul.Różyciekiego 10j.

Do zobaczenia!
Szanowni Rodzice!

Zgodnie z zaopiniowaniem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach
Przedszkole przechodzi na nauczanie zdalne we wszystkich oddziałach
w terminie
24.09 - 3.10.2020.

Dyrekcja Przedszkola nr 5
Szanowni Rodzice!

Informujemy, iż w dniu dzisiejszym u kolejnego pracownika potwierdzono koronawirusa.
Pracownik ten został poddany izolacji.
O fakcie został poinformowany sandepid.
Z Rodzicami z jednej z grup telefonicznie będzie kontaktował się sanepid.
Grupa ta będzie objęta kwarantanną i przechodzi na naukę zdalną.

Bardzo prosimy o obserwację siebie oraz swoich bliskich.
Prosimy o noszenie masek oraz częstą dezyfekcję rąk.
W razie wystąpienia niepokojących objawów u dziecka lub u Państwa
prosimy o poinformowanie wychowawy grupy lub Dyrektora placówki.

Dyrekcja Przedszkola nr 5
Szanowni Rodzice!

Informujemy, iż w dniu dzisiejszym u jednego z pracowników potwierdzono koronawirusa.
Pracownik ten został poddany izolacji.
Nie przebywał na terenie placówki od dnia 10.09.2020
o fakcie został poinformowany sanepid,
który zdecydował o dalszej pracy naszej placówki w niezmienionej formie.
Bardzo prosimy o obserwację siebie oraz swoich bliskich
i w razie wystąpienia niepokojących objawów
o kontakt z wychowawcom grupy bądź Dyrekcją Placówki.

Dyrekcja Przedszkola nr 5


SIEDZIBA TYMCZASOWA
PRZEDSZKOLA NR 5
NA CZAS REMONTU W PLACÓWCE:

ul. Różyckiego 10 J
Mysłowice 41-400
tel. 32 222 26 72
Szanowni Rodzice,

zapraszamy serdecznie na zebrania,
które odbędą się w następujących dniach:

grupa Motylki, grupa Żabki, grupa Myszki - 8.09 (wtorek) o godz.15.30.

Grupa Tygryski, grupa Wiewiórki, grupa Pszczółki 9.09 (środa) o godz.15.30.

Zebrania odbędą się na terenie ogrodu Przedszkola Nr 9 !!!
Przypominamy o konieczności posiadania maseczki oraz własnego długopisu.

Do zobaczenia.
Szanowni Rodzice.

Zapraszamy dn. 01.09.2020r
do tymczasowej lokalizacji Przedszkola nr 5 w Mysłowicach
na ul. Różyckiego 10 J.

Prosimy o przyprowadzanie dzieci zgodnie z zadeklarowanymi godzinami pobytu,
najpóźniej do godziny 8:10.

Po tym czasie następuje dezynfekcja przedsionka i szatni.

Po przeprowadzonej dezynfekcji nie będzie możliwości przyjęcia dziecka do przedszkola.

Przedszkole czynne jest w godzinach 6.00 – 17.00.

Informujemy, że został przedłużony zasiłek opiekuńczy dla rodziców do dnia 20.09.2020r.-
dla dzieci do lat 8.
W związku z powyższym prosimy, w miarę możliwości, o pozostawianie dzieci pod opieką w domu.

Dyrekcja
SZANOWNI PAŃSTWO

W związku z usuwaniem szkód po awarii ( osuszaniem , ozonowaniem oraz remontowaniem zalanych pomieszczeń)
informujemy , że od dnia 1 września 2020 r.
Przedszkole nr 5 na czas w/w prac ( ok. 1 miesiąc)
zostaje przeniesione
do budynku dotychczasowej siedziby Przedszkola nr 9 w Mysłowicach, ul. Różyckiego 10 j .
Niezależnie od zaistniałej sytuacji informujemy,
że w dalszym ciągu obowiązują nas wprowadzone na czas pandemii COVID-19 wytyczne GIS i MEN .

W związku z powyższym do dnia 27 sierpnia 2020 r. (czwartek)
prosimy o zadeklarowanie u wychowawców poszczególnych grup,
czy Państwa dziecko będzie korzystało w tym okresie z opieki w przedszkolu oraz o zadeklarowanie godzin pobytu Państwa dziecka.

Na chwilę obecną, zgodnie z wytycznymi, Przedszkole nr 5 może przyjąć zmniejszoną liczbę dzieci,
w związku z tym prosimy rodziców niepracujących, pracujących zdalnie i zatrudnionych poza sektorami bezpośrednio związanymi ze zwalczaniem pandemii
o zapewnienie swoim dzieciom opieki w domu.
Prosimy o wyrozumiałość w zaistniałej trudnej dla wszystkich sytuacji i przepraszamy za utrudnienia.

Dyrekcja Przedszkola nr 5

Szanowni Państwo,
uprzejmie prosimy o czytanie komunikatów wywieszanych przez nauczycieli poszczególnych grup
na tablicach informacyjnych w szatni lub na ogólnej tablicy ogłoszeń.
W sprawach dotyczących państwa dzieci,
prosimy o kontakt z nauczycielami prowadzącymi grupę,
poprzez numer telefonu placówki: 32 2222 672.
Drodzy Rodzice...

Dyrektor Przedszkola nr 5 informuje, że zgodnie z decyzją
Prezydenta Miasta Mysłowice oraz Organu Prowadzącego
placówki przedszkolne w naszym mieście zostają zamknięte do 24.05.2020.

Poniżej wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego
dotyczące organizacji pracy przedszkola
wydane na podstawie Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

O wszelkich decyzjach oraz procedurach będziemy Państwa informować na bieżąco.
https://dokumenty.men.gov.pl/Wytyczne_GIS_zlobki_przedszkol…
https://www.facebook.com/myslowice.lubie.to/posts/2788475334534625
https://gis.gov.pl/…/Wytyczne-dla-przedszkoli-oddzia%c5%82%…
Drodzy Rodzice!

Informujemy o konsultacjach udzielanych przez psychologów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mysłowicach.
Do Państwa dyspozycji pozostają pani Beata Grzelczak, pani Kinga Zdaniewska oraz pani Dorota Ferdek.
Zapytanie kierują Państwo na adres mailowy poradni: sekretariat@pppmyslowice.pl
pozostawiając swój numer telefonu oraz nazwisko psychologa z którym Państwo chcą się skontaktować.
W dole postu zostawiamy dla Państwa link do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mysłowicach
gdzie znajdą Państwo wiele ciekawych informacji.

http://pppmyslowice.byethost7.com/?i=1

Pobierz Plik:

(2020-06-29ostrzeeniameteorologicznezbiorczonr111-silnydeszczzburzami2zmiana.pdf)

Pobierz Plik:

(2020-06-28ostrzeeniameteorologicznezbiorczonr110-silnydeszczzburzami2.pdf)

Pobierz Plik:

(wczk2020.06.23.pdf)

Pobierz Plik:

(wczk2020.06.18.pdf)

Pobierz Plik:

(2020-06-18informacjaoniebezpiecznymzjawiskunri.22gwatownewzrostystanwwody.pdf)

Pobierz Plik:

(2020-06-17ostrzeeniemeteorologicznezbiorczonr93-burzezgradem.pdf)

Pobierz Plik:

(wczk2020.06.09.pdf)

Pobierz Plik:

(wczk2020.06.08.pdf)

Pobierz Plik:

(wczk2020.06.05.pdf)

Pobierz Plik:

(wczk2020.06.04.pdf)

Pobierz Plik:

(2020-05-28ostrzeeniameteorologicznezbiorczonr81-burze.pdf)

Pobierz Plik:

(jakość powietrza 2020.05.14.pdf)

Pobierz Plik:

(ostrzeżnie meteorologiczne 2020.05.06.pdf)

Pobierz Plik:

(2020-04-22 ostrzeżnie meteorologiczne -przymrozki.pdf)

Pobierz Plik:

(powietrze 2020.04.22.pdf)

Pobierz Plik:

(powietrze 2020.04.20.pdf)

Pobierz Plik:

(powietrze 2020.04.15.pdf)

Pobierz Plik:

(powietrze 2020.04.03.pdf)

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Przedszkola Nr 5 w Mysłowicach na rok szkolny 2020/2021

Pobierz Plik:

(lista-przyjeci i nieprzyjeci.pdf)

Pobierz Plik:

(powietrze.pdf)

Pobierz Plik:

(JAKOSC POWIETRZA 31.03.2020.pdf)

Pobierz Plik:

(ostrzeżenie pogodowe pdf.pdf)

Szanowni Państwo,

zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 25 marca 2020 roku
zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
publikujemy dla Państwa listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola nr 5 w Mysłowicach

Lista ta będzie dostępna na naszej stronie internetowej
do dnia 3.04.2020 roku do godziny 15.00.

Przypominamy, iż zgodnie z art.13 ust 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) :
1. Administrator Danych Osobowych : Przedszkole nr 5, ul. Armii Krajowej 28, telefon: 32 222 26 72, e-mail: malgorzata.przedszkole5@vp.pl
2. Inspektor Ochrony Danych : Monika Kania, e-mail: iod@ckziu-myslowice.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z: - realizacja zadań własnych bądź zleconych określonych przepisami prawa,
w celu realizacji przysługujących uprawnień, bądź spełnienia przez placówkę obowiązków określonych przepisami prawa
a także realizacji zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. Ich odbiorcami będą jedynie instytucje upoważnione z mocy prawa.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia swoich danych.
6. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
7. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu oraz zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
8. Okres przechowywania danych : zgodnie z rzeczowym wykazem akt.

Pobierz Plik:

(lista-zakwalifikowani i niezakwalifikowani.pdf)

Pobierz Plik:

(lista-zakwalifikowani do innej jednostki.pdf)

Szanowni Rodzice,

zgodnie z wytycznymi MEN z dn. 20.03.2020r. w sprawie kształcenia na odległość,
nauczyciel przedszkola ma obowiązek poinformowania rodziców o dostępnych materiałach,
a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu.
Treści dotyczące przedszkoli:
§ 2. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w szczególności (……..)
4) poprzez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko (……….)
w domu w przypadku dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym (…….)

W związku z tym nauczyciele poszczególnych grup
będą się z Państwem kontaktować w tej kwestii poprzez Facebooka naszego przedszkola ,
a także poprzez założone profile dla każdej grupy.

Witajcie Państwo w „Wirtualnym Przedszkolu"

Zanim wszystko wróci do normy spróbujmy zrobić to,
co najlepsze dla naszych dzieci, czyli....bawić się razem!

W jaki sposób?
Doskonale wiecie!

Jako nauczyciele chcemy jedynie nieco ukierunkować te zabawy, by kształcić konkretne umiejętności.
Na stronie internetowej i naszym profilu będą pojawiać się propozycje zabaw, aktywności,
linki do ciekawych stron ,wirtualnych wycieczek, spektakli, konkursów, kart pracy.
Proszę pamiętać, że każde dziecko rozwija się swoim tempem, a więc możemy je tylko zachęcać i zaciekawiać.
Zabawy i aktywności będą ułożone według schematu:
· w poniedziałki skupimy się na plastyce,
· we wtorki na zabawach rozwijających mowę,
· w środy muzyka,
· w czwartki myślenie matematyczne,
· w piątku zabawy i ćwiczenia gimnastyczne.

Wszystko jest elastyczne, czyli to Państwo mogą dobrać zadania do Waszego rytmu i planu dnia.
Startujemy oficjalnie 26.03.2020,
ale już dziś wielka prośba. Pomyślcie jak będzie wyglądało Wasze domowe przedszkole.
O której godzinie będziecie wykonywać zadania? Byłoby świetnie, gdyby była to stała pora dnia.
Ułóżcie plan dnia dziecka, bo najmłodsi potrzebują rytuałów.
Może narysujecie je wspólnie i przykleicie w ważnym miejscu w domu?
W razie pytań i wątpliwości służymy wsparciem i pomocą.

Podpowiedź planu dnia w linku poniżej:
https://panimonia.pl/2016/10/22/plan-dnia-przedszkolaka-obrazki-do-pobrania/

Bierzemy również udział w projekcie „Przedszkole Misiowej Mamy”.
Zakłada on kształcenie na odległość z wykorzystaniem portalu społecznościowego Facebook
i nowoczesnych technologii.
Jest odpowiedzią na konieczność prowadzenia nauczania zdalnego.
Zachęcamy was do polubienia strony Misiowa mama na Facebooku.

Pobierz Plik:

(2020-03-26 ostrzeenia meteorologiczne zbiorczo nr 41 zmiana-przymrozki1.pdf)

Drodzy rodzice
to niezwykle trudny dla wszystkich czas,
dbajmy o siebie i najbliższych,
aby pomóc Państwu aktywnie spędzić ten czas pobytu dzieci w domu
oraz podtrzymać płynność kształcenia i rozwijania kompetencji poznawczych
nasi nauczyciele przygotowali szereg propozycji do wykorzystania,
tzw ". Wirtualne Przedszkole".
Codziennie będą udostępniane propozycje zadań, zabaw, eksperymentów, piosenek, języka angielskiego, katechezy
dobranych do odpowiednich grup wiekowych pod tym linkiem:

https://www.facebook.com/przedszkoleNa5

W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji

Nauczyciele P5

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU!!!

Przekazujemy informacje działań i decyzji Rządu Polskiego na czas epidemii koronawirusa

Dlaczego w szkołach, przedszkolach, żłobkach i na uczelniach zawieszane są zajęcia?

Działamy zapobiegająco i profilaktycznie. Dzięki takim działaniom ograniczymy w Polsce duże skupiska ludzi.
Im mniej ludzi w jednym miejscu, tym mniejsze szanse na szybkie rozprzestrzenianie się koronawirusa lub innych wirusów.
Stąd decyzja o ograniczeniu miejsc pełnych ludzi, żebyśmy mogli działać zapobiegawczo.

Na jakiej podstawie zawieszone są zajęcia?

Dzięki tzw. specustawie - specjalnej ustawie dotyczącej szczególnych rozwiązań w walce z epidemią koronawirusa.
Dzięki tej ustawie rodzicom dzieci w wieku do lat 8, będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka,
przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego.

Na jaki okres są zawieszone zajęcia?

Od 12 marca do 25 marca 2020 r., z czego pierwsze dwa dni (czwartek i piątek, 12-13 marca) to okres przejściowy.
W okresie przejściowym nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie zajęcia opiekuńcze.
Poinformuj uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni.
Od poniedziałku, 16 marca br. zajęcia zostają zawieszone. Uczniowie nie przychodzą do przedszkola, szkoły, placówki oświatowej.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Dzięki tzw. specustawie (specjalnej ustawie dotyczącej szczególnych rozwiązań w walce z epidemią koronawirusa)
rodzicom dzieci w wieku do lat 8, będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy
w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy:
opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia,
są objęci ubezpieczeniem chorobowym.

Czy okres dodatkowego zasiłku opiekuńczego wlicza się do limitu 60 dni?

Nie. Okresu wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego (14 dni)
nie wlicza się do ogólnego limitu 60 dni,
które przysługują na opiekę nad chorym dzieckiem do lat 14.

Jak uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Wystarczy złożyć oświadczenie do swojego pracodawcy.
Wzór oświadczenia można pobrać na stronie internetowej ZUS www.zus.pl
Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS.

Więcej informacji dostępne na stronie rządowej:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/zawieszenie-zajec

Pobierz Plik:

(jakość powietrza 2020.03.24.pdf)

Pobierz Plik:

(jakość powietrza 2020.03.18.pdf)

Pobierz Plik:

(2020-03-18powiadomienieoryzykuwystapieniaprzekroczeniapoziomuinformowaniadlapyuzawieszonegopm10wpowietrzu.pdf)

JAKOŚĆ POWIETRZA

Odczyt na dzień:
10.03.2020

Współrzędne:
(18.96, 50.25)

Polski indeks jakości powietrza:
Dostateczny

PM10: 65,5 µg/m3
CO: 0,8 mg/m3
PM2,5: 56,6 µg/m3
NO2: 85,1 µg/m3

Więcej informacji można znaleźć na stronach:
http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current
http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/
JAKOŚĆ POWIETRZA 

 Odczyt na dzień: 
 6.03.2020 

 Współrzędne: 
 (18.96, 50.25) 

 Polski indeks jakości powietrza: 
Dobry 

PM10: 33,0 µg/m3 
CO: 0,4 mg/m3 
PM2,5: 19,6 µg/m3 
NO2: 79,3 µg/m3

 Więcej informacji można znaleźć na stronach: 
 http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current 
 http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/

JAKOŚĆ POWIETRZA 

 Odczyt na dzień: 
 5.03.2020 

 Współrzędne: 
 (18.96, 50.25) 
 
Polski indeks jakości powietrza: 
Umiarkowany 

PM10: 75,6 µg/m3 
CO: 1,0 mg/m3 
PM2,5: 50,9 µg/m3 
NO2: 76,7 µg/m3

 Więcej informacji można znaleźć na stronach: 
 http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current 
 http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/
JAKOŚĆ POWIETRZA

Odczyt na dzień:
4.03.2020

Współrzędne:
(18.96, 50.25)

Polski indeks jakości powietrza:
Dobry

PM10: 27,0 µg/m3
CO: 0,4 mg/m3
PM2,5: 19,6 µg/m3
NO2: 36,7 µg/m3

Więcej informacji można znaleźć na stronach:
http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current
http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/
JAKOŚĆ POWIETRZA 

 Odczyt na dzień: 
 2.03.2020 

 Współrzędne: 
(18.96, 50.25) 

 Polski indeks jakości powietrza: 
Umiarkowany 

PM10: 57,1 µg/m3 
CO: 0,7 mg/m3 
PM2,5: 43,5 µg/m3 
NO2: 82,5 µg/m3

 Więcej informacji można znaleźć na stronach: 
 http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current 
 http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/


JAKOŚĆ POWIETRZA 
 Odczyt na dzień: 
 27.02.2020 

 Współrzędne: (18.96, 50.25) 
 
Polski indeks jakości powietrza: 
 Dobry 

 PM10: 27,3 µg/m3 
CO: 0,5 mg/m3 
PM2,5: 22,6 µg/m3 
NO2: 62,7 µg/m3

 Więcej informacji można znaleźć na stronach: 
 http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current 
 http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/
WAŻNE!

DRODZY RODZICE,

W DNIACH 17 - 21.02.2020r.
do godziny 15:00

KONIECZNIE NALEŻY ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ:

KONTYNUACJI

LUB

REZYGACJI

Z MIEJSCA W NASZEJ PLACÓWCE NA KOLEJNY ROK SZKOLNY (2020/2021)

NIEZŁOŻENIE DEKLARACJI OZNACZA WYKREŚLENIE Z LISY WYCHOWANKÓW NA KOLEJNY ROK.
JAKOŚĆ POWIETRZA 
 Odczyt na dzień: 
 25.02.2020 

 Współrzędne: (18.96, 50.25) 

 Polski indeks jakości powietrza: 
Dobry 

PM10: 26,4 µg/m3 
CO: 0,0 mg/m3 
PM2,5: 17,9 µg/m3 
NO2: 53,6 µg/m3

 Więcej informacji można znaleźć na stronach: 
 http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current 
 http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/
JAKOŚĆ POWIETRZA 

 Odczyt na dzień: 
 24.02.2020 

 Współrzędne: (18.96, 50.25) 

 Polski indeks jakości powietrza: Dobry 

 PM10: 3,1 µg/m3 
 CO:  0,2 mg/m3 
 PM2,5:  1,9 µg/m3 
 NO2: 7,7µg/m3 

 Więcej informacji można znaleźć na stronach: 
 http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current 
 http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/

   
JAKOŚĆ POWIETRZA

Odczyt na dzień:
18.02.2020

Współrzędne: (18.96, 50.25)

Polski indeks jakości powietrza:
Dobry


Więcej informacji można znaleźć na stronach:
http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current
http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/
JAKOŚĆ POWIETRZA 
 Odczyt na dzień: 
 17.02.2020 

 Współrzędne: (18.96, 50.25) 

  Polski indeks jakości powietrza:  
Dobry 
 
 Więcej informacji można znaleźć na stronach: 
 http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current 
 http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/
JAKOŚĆ POWIETRZA 
 Odczyt na dzień: 
 14.02.2020

 Współrzędne: (18.96, 50.25) 

 Polski indeks jakości powietrza: 
Dobry 

PM10: 28,5 µg/m3 
CO: 0,4 mg/m3 
PM2,5: 22,5 µg/m3 
NO2: 72,8 µg/m3

 Więcej informacji można znaleźć na stronach: 
 http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current 
 http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/
JAKOŚĆ POWIETRZA 
Odczyt na dzień: 
 13.02.2020 

 Współrzędne: (18.96, 50.25)

Polski indeks jakości powietrza: 
 Dobry 
 
PM10: 40,2 µg/m3 
CO: 0,3 mg/m3 
PM2,5: 16,6 µg/m3 
NO2: 63,8 µg/m3

 Więcej informacji można znaleźć na stronach: 
 http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current 
 http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/
JAKOŚĆ POWIETRZA
Odczyt na dzień: 

12.02.2020 

Współrzędne: (18.96, 50.25) 

 Polski indeks jakości powietrza: 
Dobry 

PM10: 26,9 µg/m3 
CO: 0,4 mg/m3 
PM2,5: 13,2 µg/m3 
NO2: 61,0 µg/m3

 Więcej informacji można znaleźć na stronach: 
 http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current 
 http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/
Prognoza na dzień: 
 
11.02.2020 
 Współrzędne: (18.96, 50.25) 

 Polski indeks jakości powietrza: 
 Dobry 
PM10: 12,1 µg/m3 
CO: 0,4 mg/m3 
PM2,5: 7,8 µg/m3 
NO2: 64,9 µg/m3

 Więcej informacji można znaleźć na stronach: 
 http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current 
 http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/
 Prognoza na dzień: 

 10.02.2020 

 Współrzędne: (18.96, 50.25) 
 
Polski indeks jakości powietrza: 
Dobry 

PM10: 30,1 µg/m3 
CO: 0,1 mg/m3 
PM2,5: 15,6 µg/m3 
NO2: 51,9 µg/m3

 Więcej informacji można znaleźć na stronach: 
 http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current 
 http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/
13 KONCERT ZIMOWY

Za nami 13 wyjątkowy,niesamowity Kocert Zimowy. 
Udało się zebrać rekordową kwotę ponad 10000 zł😍😍😍😍 
Bardzo dziękujemy wszystkim,którzy byli,tym którzy licytowali, którzy dobrze się bawili,atmosfera była goraca😉 
Strażakom,którzy byli z nami cały koncert,
Lence- cieszymy się ,że mogłaś być z nami ,
wykonawcom- bez Was nie byłoby koncertu,
osobom, które przekazały skarby na licytację,
świetnym prowadzącym - boski duet Wojtek Lala Kuderski & Sebastian Mierzwa,
a przede wszystkim Markowi Jałowieckiemu
- za pomysł, wysiłek i dobre serce ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

Dziękujemy chłopakom za wsparcie❤️🎸 Stowarzyszenie "Słodka Jedynka"
https://www.facebook.com/250152915835152/posts/613773712806402/


Rodzice!

W trosce o zdrowie naszych wychowanków
bedziemy udostępniać pomiary jakości powietrza dla naszej okolicy.

Prognoza na dzień:
7.02.2020

Współrzędne: (18.96, 50.25)

Polski indeks jakości powietrza:
 Bardzo dobry

PM10: 11,4 µg/m3
CO: 0,1 mg/m3
PM2,5: 9,3 µg/m3
NO2: 20,3 µg/m3

Więcej informacji można znaleźć na stronach:
http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current
http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/
Rodzice! 
 W trosce o zdrowie naszych wychowanków 
 bedziemy udostępniać pomiary jakości powietrza dla naszej okolicy. 
 Prognoza na dzień: 
 6.02.2020 

 Współrzędne: 
(18.96, 50.25) 

 Polski indeks jakości powietrza: 
Dobry
 PM10: 28,4 µg/m3 
CO: 0,5 mg/m3
 PM2,5: 23,6 µg/m3 
NO2: 72,9 µg/m3

 Więcej informacji można znaleźć na stronach: 
 http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current 
 http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/
Rodzice!
W trosce o zdrowie naszych wychowanków
bedziemy udostępniać pomiary jakości powietrza dla naszej okolicy.

Prognoza na dzień:
5.02.2020

Współrzędne: (18.96, 50.25)

Polski indeks jakości powietrza:
Bardzo dobry

PM10: 12,3 µg/m3
CO: 0,3 mg/m3
PM2,5: 11,0 µg/m3
NO2: 20,0 µg/m3

Więcej informacji można znaleźć na stronach:
http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current
http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/
Rodzice!
W trosce o zdrowie naszych wychowanków
bedziemy udostępniać pomiary jakości powietrza dla naszej okolicy.

Prognoza na dzień:
4.02.2020

Współrzędne: (18.96, 50.25)

Polski indeks jakości powietrza: Dobry
PM10: 18,8 µg/m3
CO: 0,6 mg/m3
PM2,5: 11,1 µg/m3
NO2: 86,1 µg/m3

Więcej informacji można znaleźć na stronach:
http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current
http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/
Rodzice! 
W trosce o zdrowie naszych wychowanków
 bedziemy udostępniać pomiary jakości powietrza dla naszej okolicy. 

 Prognoza na dzień:
3.02.2020

Współrzędne: (18.96, 50.25) 

PM10: 16,3 µg/m3 
CO: 0,4 mg/m3 
PM2,5: 13,3 µg/m3 
NO2: 51,3 µg/m3

Więcej informacji można znaleźć na stronach: 
http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current 
 http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/

Rodzice!
W trosce o zdrowie naszych wychowanków
bedziemy udostępniać prognozowane pomiary jakości powietrza
dla naszej okolicy.

Prognoza na dzień: 
31.01.2020

Współrzędne: (18.96, 50.25)

PM10 Pył zawieszony 53.38 [µg/m3]
NO2 Dwutlenek azotu 28.13 [µg/m3]
SO2 Dwutlenek siarki 7.10 [µg/m3]

Więcej informacji można znaleźć na stronach:
http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current
http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/
Szanowni Państwo,
Centrum Rozwoju Lokalnego kontynuując swoją misję edukacyjną w tak ważnym obszarze jak bezpieczeństwo,
we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Zawierciu
przygotowało materiał filmowy zawierający 10 porad dotyczących bezpieczeństwa dzieci podczas zimowego wypoczynku.
Adresatami przygotowanego materiału są rodzice.
Film powstał w ramach organizowanej przez Centrum Rozwoju Lokalnego,
objętej honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej,
ogólnopolskiej akcji edukacyjnej "Dzieci uczą rodziców",
w której uczestniczy już 2500 szkół i przedszkoli z całej Polski (więcej o akcji: www.edu.crl.org.pl),
a także pod hasztagiem #DzieciUcząRodziców na Facebooku.
Zależy nam na tym, by film "Bezpieczeństwo dzieci – 10 porad policjanta" dotarł do jak największego grona odbiorców.
W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o zamieszczenie linku do filmiku na stronie internetowej Państwa gminy.
Z góry dziękuję za pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.

Link do filmiku:

https://www.youtube.com/watch?v=3UMLbjkEzAE

Z wyrazami szacunku, Dawid Wiejata
koordynator ogólnopolskiej akcji edukacyjnej "Dzieci uczą rodziców"
PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM WALKI Z RAKIEM PIERSI

Drogie mamy, babcie, koleżanki...jest AKCJA !
Zróbcie przegląd w biustonoszach, jeśli macie coś co chciałybyście wyrzucić to tego nie róbcie ;)
Każdy zebrany biustonosz, nieważne w jakim stanie pójdzie na recykling,
a dodatkowo zarobi 1.20 zł dla Amazonek :)

Zbieramy je do 19 października.

Zapytajcie koleżanek czy nie zalega im nic w szafie.
Liczy się każda sztuka !!! ❤️❤️❤️
WAKACJE 2019
Dnia 14.06 najstarsze grupy pożegnały się z przedszkolem, kończąc ten etap edukacyjny.
Tegoroczne Starszaki zaprezentowały program artystyczny związany z Ministerialnym Programem Preorientacji zawodowej -
KIM ZOSTANĘ GDY DOROSNĘ?

Wzruszeniom nie było końca!
FESTYN Z OKZAJI DNIA DZIECKA 2019
Dnia 31.05.2019 (piątek) zorganizowany będzie
dla naszych wychowanków
FESTYN Z OKAZJI DNIA DZIECKA
Będzie on w godzinach dopołudniowych.
Dzieci czeka wiele ciekawych niespodzianek i atrakcji!
Prosimy, aby dzieci w tym dniu były ubrane wygodnie
w następujących kolorach:
Stokrotki: BIAŁY
Tygryski: POMARAŃCZOWY
Pszczółki: ŻÓŁTY
Wiewiórki: ZIELONY
Kangurki: FIOLETOWY
Liski: BRĄZOWY
Sówki: NIEBIESKI
Muchomorki: CZERWONY

Uwaga Rodzice, WAŻNE!!!

za słowami prezesa ZNP

"Od soboty, 27 kwietnia ZNP zawiesza ogólnopolski strajk. Zawiesza, ale nie kończy"!

Zgodnie z uchwałą Zarządu Oddziału, Prezesów OGNISK i Przewodniczącymi Komitetów strajkowych Związku Nauczycielstwa Polskiego
o zawieszeniu strajku, zapraszamy wychowanków od poniedziałku do placówki.
Poniżej link do pełnego tekstu przemówienia związanego z tym tematem.

https://znp.edu.pl/prezes-znp-dzis-zawieszamy-strajk-ale-walka-trwa-i-bedzie-trwala-do-skutku/
Szanowni Państwo,
prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi rekrutacji na rok szkolny 2019/2020.
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020
zostały określone Zarządzeniem Nr 45/19 Prezydenta Miasta Mysłowice
z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 dla dzieci ubiegających się o przyjęcie do przedszkoli publicznych.
System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru określone art. 131 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.)
oraz Uchwałą Nr XXXIII/488/17 Rady Miasta Mysłowice z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego
dzieci do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Mysłowice.
Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego. Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolach prowadzone jest na wniosek rodzica, odbywać się będzie za pomocą systemu elektronicznego i rozpocznie się 1 marca 2019 r. Formularz wniosku będzie dostępny w dniu 1 marca 2019 r. pod adresem www.myslowice.przedszkola.vnabor.pl, gdzie rodzice będą mogli zapoznać się z ofertą każdego przedszkola. Poniżej publikujemy terminy i kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020.
Dalsze szczegóły wraz z terminami i kryteriami kolejnych etapów rekrytacji dostępne na stornie Urzędu miasta Mysłowice na poniższym linku:
http://www.myslowice.pl/page/5347,rekrutacja-do-przedszkoli.html
Kolejny gość zawitał w grupie Liski realizując program
"Moj bohater rodzic".
Tata Hani ma bardzo ciekawy zawód jest prawnikiem. Pokazał nam czym zajmuje się na co dzień i z jakimi przeciwnościami musi się mierzyć.
Ponadto dzieci wzięły udział w prawdziwej rozprawie sadowej - były zachwycone a oskarżony w efekcie został uniewinniony.
Dziękujemy tacie Hani za wizytę!
Uroczystość 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę
11.11.2018

9.11.2018 w naszym przedszkolu odbyła się uroczystość upamiętniająca 100 lat niepodległej Polski.
Grupy "Sówek" i "Muchomorków" wystąpiły dla gości, całego personelu i dzieci.
W wierszach, piosenkach i tańcach oddały hołd bohaterom, dzięki którym możemy żyć, uczyć się, bawić i pracować w wolnej ojczyźnie.
O godzinie 11.11 wszyscy wspólnie odśpiewaliśmy cztery zwrotki Hymnu Narodowego, włączając się w narodowe bicie rekordu.
Dziękujemy Rodzicom za współpracę w formie galowego ubioru dzieci, które w ten sposób uczą się szacunku dla ważnych dla Polaków wydarzeń.
Program Preorientacji Zawodowej

Strażak Sam? NIE!
To mój BOHATER RODZIC!
W obecnym roku szkolnym wprowadzamy w poszczególnych grupach wiekowych
Program Preorientacji Zawodowej, który przybliży dzieciom zawody z ich najbliższego otoczenia -
wybrane zawody ich rodziców.
Piersze spotkanie było poświęcone wyjątkowem powołaniu - Strażackiemu.
ZUMBA!

Przedszkolaki wraz z rodzicami pod czujnym okiem instruktorki ze Studia Tańca IFLY uczyły się podstawowych kroków zumby.
Brali tym samym udział w Europejskim Tygodniu Spotru zorganizowanym przez p. Martę R.
Początek Przygody

Czas przedszkola to czas wielu radości, ciekawych doświadczeń, budowania relacji, zdobywania wiedzy i nowych umiejętności.
Pod koniec października do grona naszych wychowanków, przez pasowanie dołączyły kolejne dzieci.
Na przedszkolaków pasowane zostały dzieci z grup Tygrysków i Stokrotek.
Poniżej grupowe zdjęcia z wychowawczyniami.
Dzień Edukacji Narodowej
jest wyjątkowym świętem dla każdej osoby zwiazanej z oświatom. Dziękujemy za trud, serce i każdą chwilę poświęconą na edukację i opiekę nad dziećmi.
Spotkanie ze stomatologiem

12 października odwiedził nas Dentobus, każde z dzieci miało okazję wziąć udział w darmowym przeglądzie uzębienia,
w nagrodę otrzymali dyplom i kolorowankę, Rodzice otrzymali informację zwrotną o ząbkach swoich pociech.
W związku ze zmianami w Rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (RODO) udostępniamy pliki umożliwające zarządzanie swoimi danymi powierzonymi naszej placówce.

Pobierz Plik:

(wniosek-prawa.osoby.fizycznej.pdf)

Pobierz Plik:

(obowizek_informacyjny_bip.pdf)

                                                                       Zapisy na dyżur wakacyjny ruszają!

Drodzy zainteresowani, zapisy na czas dyżuru wakacyjnego odbywać się będą w dniach od 7 do 30 maja 2018.
Nasza placówki pełni dyżur wakacyjny w dniach 1 - 14.08.2018.
 Zapisy możliwe jedynie osobiście u Pani Wicedyrektor Barbary Gajówki.

Pobierz Plik:

(postpowanierekrutacyjne2018_1518981270.pdf)

Niedziela, Luty 18, 2018, 19:09 | Brak komentarzy »

Postępowanie rekrutacyjne 2018/2019

na wolne miejsca w przedszkolach odbywać się będzie za pomocą systemu elektronicznego i rozpocznie się 5 marca 2018r. Prowadzone jest na wniosek rodzica. Formularz wniosku będzie dostępny w dniu 5 marca 2018r. pod adresem  www.myslowice.przedszkola.vnabor.pl, gdzie rodzice będą mogli zapoznać się z ofertą każdego przedszkola. Powyżej publikujemy plik z terminami i kryteriami, które brane będą pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019.

 


środa, Styczeń 24, 2018, 08:55 | Brak komentarzy »

Drodzy Rodzice i Goście,

wiekimi krokami zbliża się czas ferii, życzymy Wam świetnej zabawy, wypoczynku i prawdziwie rodzinnego czasu. Nie zapominajcie jednak o bezpieczeństwie podczas zimowych szaleństw z Pociechami. Do waszej dyspozycji udostępniamy informację Wojewódzkiej Stacji sanitarno - epidemiologicznej w Katowicach, zachęcamy do zapoznania ze wskazówkami w niej zawartymi.

Dyrekcja oraz Pracownicy Przedszkola nr 5


Niedziela, Styczeń 7, 2018, 20:36 | Brak komentarzy »

KOCHANI GOŚCIE, RODZICE!

Zapraszamy Was na XI Zimowy koncert w Przedszkolu nr 5!

Kiedy? 19.01.2018 w naszej placówce.

Dochód z "cegiełek" będzie przeznaczony na renowację piaskownicy w ogrodzie przedszkolnym.


Niedziela, Styczeń 7, 2018, 20:28 | Brak komentarzy »

Jasełka w wykonaniu Sówek i Muchomorków, oraz wspólna wigilia odbyły się 19 grudnia. Tegoroczne przedstawienie nawiązywało do tradycji świątecznych w trzech regionach nam bliskich - krakowskim, góralskim i oczywiście naszym rodzimym - śląskim. Dzieci przebrane w stroje ludowe, przyniosły Dzieciątku to co najcenniejsze w każdym z reginów.

Na koniec przy wspólnym kolędowaniu, Goście złożyli dzieciom i pracownikom świąteczne, pełne miłości i pokoju życzenia.

https://www.facebook.com/pg/przedszkoleNa5/photos/?tab=album&album_id=1645076648889187

W okolicy czasu świąt Bożego Narodzenia w każdym z oddziałów odbyły się spotkania w rodzinnym gronie, fotorelacje można zobaczyć pod poniższymi linkami:

https://www.facebook.com/pg/przedszkoleNa5/photos/?tab=album&album_id=1638027392927446

https://www.facebook.com/pg/przedszkoleNa5/photos/?tab=album&album_id=1640786645984854

https://www.facebook.com/pg/przedszkoleNa5/photos/?tab=album&album_id=1643530682377117

https://www.facebook.com/pg/przedszkoleNa5/photos/?tab=album&album_id=1643654235698095

https://www.facebook.com/pg/przedszkoleNa5/photos/?tab=album&album_id=1645923645471154


Niedziela, Styczeń 7, 2018, 20:16 | Brak komentarzy »

Dzieciaki wraz z nauczycielami gościli księdza Ernesta z najbliższej parafii NSPJ, radości i śpiewom nie było końca. Na koniec odwiedzin dzieci otrzymały obrazki świętego Mikołaja.

Fotorelacja na stronie FB, zachęcamy do oglądania:

https://www.facebook.com/pg/przedszkoleNa5/photos/?tab=album&album_id=1637049769691875

 


Copyright ©2017 Przedszkole nr 5 Mysłowice, All Rights Reserved.
Liczba odwiedzin: 1664
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem