Facebook
twitter
Przedszkole na 5!
deco
img1
img2
img3

Serdeczne życzenia radości i siły płynącej

z istoty Świąt Wielkanocnych,

by uśmiech i wiosenny optymizm

towarzyszyły Wam każdego dnia.

Życzy Dyrekcja, grono pedagogicze oraz cały personel przedszkola.  

REKRUTACJA  NA ROK SZKOLNY  2017/2018

DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH W MIEŚCIE MYSŁOWICE

Szanowni Rodzice! Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi rekrutacji na rok szkolny

2017/2018

DZIECI KONTYNUUJĄCE EDUKACJĘ PRZEDSZKOLNĄ

Dzieci, których rodzice /opiekunowie prawni wyrażają wolę kontynuowania edukacji przedszkolnej 
w dotychczasowej placówce nie biorą udziału w rekrutacji. Wystarczy złożyć deklarację 
o kontynuowaniu 
w terminie od 20 marca 2017r. do 24 marca 2017r. w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza obecnie.

WARUNKI I ZASADY UDZIAŁU W REKRUTACJI

O przyjęcie do przedszkola publicznego na rok szkolny 2017/2018 mogą ubiegać się dzieci w wieku 3-6 lat, zamieszkałe na terenie Miasta Mysłowice.

Aby ubiegać się o przyjęcie do przedszkola publicznego należy wypełnić elektroniczny formularz na stronie www.myslowice.przedszkola.vnabor.pl  lub wypełnić ręcznie wniosek o przyjęcie do przedszkola, który można wydrukować z wyżej wymienionej strony internetowej albo pobrać w dowolnej placówce.  Można wybrać maksymalnie 3 placówki, pamiętając, że ich kolejność oznacza hierarchię ważności. Wniosek wydrukowany z systemu elektronicznego lub wypełniony ręcznie wraz ze stosownymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w placówce pierwszego wyboru (wymienionej na wniosku jako pierwsza) w terminie od 3 kwietnia 2017r. do 13 kwietnia 2017r.

  WAŻNE TERMINY

      Harmonogram rekrutacji

Rodzaj czynności Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym Terminy w postępowaniu uzupełniającym
Składanie przez rodziców Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego od 18.03.2017r. godz. 8:00 -
do 24.03.2017r. godz. 15:00 -
Publikacja oferty – otwarcie strony dla rodziców 03.04.2017r. godz. 8.00 23.05.2017r. godz. 8:00
   Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (wybór maksymalnie trzech przedszkoli) od 03.04.2017r. godz. 8:00 od 23.05.2017r. godz.8:00
do 13.04.2017r. godz. 15:00 do 31.05.2017r. godz. 15:00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych              11.05.2017r. godz. 08:00 21.06.2017r. godz. 8:00
     Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia         od 11.05.2017r. godz. 08:00 od 21.06.2017r. godz. 8:00
do 15.05.2017r. godz. 15:00 do 26.06.2017r. godz. 15:00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych 
i kandydatów nieprzyjętych
18.05.2017r. 08:00 28.06.2017r. godz. 15:00

Kryteria naboru do przedszkoli publicznych na rok szkolny 2017/2018 w Mieście Mysłowice.

  1. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59).

  2. W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria postępowania rekrutacyjnego określone Uchwałą Nr XXXIII/488/17 Rady Miasta Mysłowice z dnia 23 lutego 2017r.


 WAŻNE

Wszystkie oświadczenia dołączone do wniosku muszą zawierać klauzulę „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach dołączonych do niniejszego wniosku  potwierdzających spełnienie zaznaczonych kryteriów.

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może zwrócić się z wnioskiem do Prezydenta Miasta o weryfikację spełnienia kryteriów.

W przypadku nieprzedłożenia w terminie wskazanym przez Przewodniczącego dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów oraz przypadku negatywnego wyniku weryfikacji przez Prezydenta Miasta przyjmuje się, że kandydat nie spełnia danego kryterium. 

Kolorowo i bardzo wesoło zrobiło sie w naszym przedszkolu tego dnia. Dnia kiedy to wszystkie grypy bawiły się i tańcowały. Przedzkolne sale wypełniał śmiech , radość i muzyka. Spotkać można było najrózniejsze bajkowe stwory, leśne wierzeta inne tajemnicze postacie. Panie również sie poprzebierały i wspaniale przygotowały sale oraz wiele konkursów dla swoich milusińskich. Zabawa nie miala końca....... w końcu karnawał tra!!!!

 

 

Kiedy wchodzi P. Bajka dzieci gwar ustaje. Przenosimy się w świat wyobraźni i tajemniczych bajek, które najlepiej opowiada Pani Bajka. Dzieci słuchają jak oczarowane, a my dorośli możemy na chwilę przenieść się  w ich świat poprzez piękne rysunki, które powstają  na koniec.

 

 

Przed feriami do naszego przedszkla do grup Żabki i Kangurki zawitali dziadkowie i babciea aby podziwiać przepiękne wytepy swoich drogich pociech. Dzieci spisały sie na medal, a największym  podziękowaniem dla Pań i występujących dzieci był usmiech na twarza przybyłych gości.